010-2929095

Nieuwsberichten Visum International

In the picture: VI voor mediabedrijven

Untitled_design_2.png

Visum International werkt voor een aantal van de grootste mediabedrijven in Nederland. Deze organisaties vertrouwen op de expertise van Visum International om de visumaanvragen voor hun crews in goede banen te leiden. En daar komt in veel gevallen een hoop bij kijken omdat er namelijk nog steeds veel landen niet erg happig zijn op buitenlandse camera's binnen de eigen landsgrenzen. Dat houdt onder andere in dat er veel meer geregeld moet worden dan alleen de reguliere visumaanvraag.

Permits

Afhankelijk van o.a. de aard van een programma zal er gekeken moeten worden naar benodigde permits. Als het gaat om een kritische reportage waar maatschappelijke thema's aan de kaak worden gesteld zullen er andere procedures gelden dan wanneer het gaat om een show waarin entertainment centraal staat. Zo zijn er ook verschillen per land als het gaat om religieuze thema's, politieke kwesties en mensenrechten. In veel gevallen kan Visum International u helpen de juiste route te bewandelen. In overleg kan er contact gezocht worden met de ambassade en/of het consulaat en de juiste permits worden aangevraagd en verkregen.

Planning

Net zoals bij reguliere visa aanvragen is het van belang een planning op te stellen waarbij genoeg marge wordt genomen voor eventuele vertragingen. We hebben te maken met ambassades en consulaten die sluitingsdagen hebben die vaak - voor de leek - onvoorzien zijn omdat het bijvoorbeeld nationale feestdagen betreft in het land van uw bestemming. Juist bij complexe aanvragen kunnen dergelijke misverstanden leiden tot langere doorlooptijden met alle gevolgen van dien.

Uw partner in visumbemiddeling

Visum International heeft ruime ervaring in visumbemiddeling voor mediabedrijven, zowel groot als klein. Op verzoek delen we graag in een persoonlijk gesprek een aantal referenties en vertellen we meer over wat we kunnen betekenen voor u. Met een uitstekend track-record zijn we er van overtuigd dat we ook kunnen bijdragen aan uw producties.

Actueel
Disclaimer
Visum International helpt particulieren en bedrijven bij de aanvraag van een visum of legalisatie. Wij ontzorgen o.a. door de aanvraag voor u in te vullen, de aanvraag in te dienen bij het consulaat en het ophalen/bezorgen van uw paspoort en visum. Voor deze ontzorging rekenen wij een fee. U vindt de prijzen van onze dienst elders op de site.
In het kader van transparantie willen wij onze bezoekers er op wijzen dat het altijd mogelijk is om de aanvraag ook zelf in te dienen bij het consulaat. In dat geval betaalt u alleen de consulaire kosten. In het geval u kiest voor de ontzorging van Visum International dan betaalt u naast de consulaire kosten ook een fee voor Visum International. Wij hechten waarde aan transparantie dus deze verschillende posten worden altijd voor u uitgesplitst.